1845213.jpg

blog.jpg

# שם השחקן
נק'
1
רפאל נדאל
8770
2
רוג'ר פדרר
8670
3
אלכסנדר זברב
5965
4
חואן מרטין דל פוטרו
5080
5מארין צ'יליץ'4950
botton.jpg
 #  שם שחקנית
 נק'
 1
סימונה האלפ
7970
 2
קרולין וזניאקי
6745
 3
גרביניה מוגורוזה
6550
 4
סלואן סטיבנס
5463
 5אלינה סביטולינה
5205
botton.jpg


Rules.jpg

תקנון משחקי תחרות טניס :

תקנון כללי:

-          משחקי התחרות ייתקימו במגרשי הטניס ברחבי עמק יזרעאל.
שעות המשחקים יפורסמו באתר האקדמיה לטניס.
התנהגות במהלך המשחקים: יש לשמור על הגינות ספורטיבית וכבוד הדדי לשחקנים ולציוד.
מלווים מוזמנים לשבת במגרש אך ללא התערבות במהלך המשחק.
מלווה אשר יפר את  הכללים יתבקש לעזוב את תחומי המגרש.
לכל שחקן יינתנו לפחות 3 משחקים בתחרות (שני משחקי יחידים ומשחק זוגות).
כל שחקן הנרשם לתחרות חייב להמציא אישור רפואי לספורטאים.
אין הפרדה בין נשים, גברים, נערים או נערות, חלוקת הקבוצות מתבצעת על פי רמות משחק.

מבנה המשחקים:
משחקי התחרות ישוחקו בשיטת הטוב משלוש מערכות מלאות. במצב של 40:40 בתוך המשחקון ישחקו נקודה קובעת.
במצב של שוויון במערכות, ישחקו שובר שוויון עד 10 נקודות כמערכה שלישית.
בסיום כל משחק ידווח המנצח על התוצאה והמפסיד לוקח איתו את הכדורים.

לאקדמיה לטניס יש הזכות לשנות את התקנון בכל עת.

דפי-צביעה-טניס3.jpg

 

israeli_tennis.jpg
world_tennis.jpg
calander.jpg
 #  שם שחקן
 דירוג עולמי
 1
דודי סלע
101
 2
עידן לשם
347
 3
מור בוליס
536
 4
איגור סמילנסקי
564
 5
ישי עוליאל
606
botton_men_israel.jpg
 #  שם שחקנית
 דירוג עולמי
 1
דניס חזניוק
200
 2
יוליה גלושקו
273
 3
ולדה אקשיברובה
456
 4
לינה גלושקו
841
 5 ניקול נאדל 1026
botton_men_israel.jpg